(Testi)

 

Aktivera koden

Med den här funktionen kan du aktivera den initialiserade Katso-koden. För att utföra funktionen har du informerats om den initialiserade Katso-koden som innehåller huvudanvändarens behörighet för din organisation. Du har eventuellt mottagit även autentiseringsuppgifterna, dvs. användarnamnet, det fasta lösenordet och lösenordslistan.

Den initialiserade koden aktiveras i följande ordning:

  1. Verifiering av identiteten
  2. Acceptera tjänstens regler
  3. Ange basuppgifterna
  4. Lösenorden skapas
  5. Skapa och skriv ut listan över engångslösenorden
  6. Bekräfta sammandraget
  7. Bekräfta aktiveringen av koden

Huvudanvändarens kod har fyra delar:

  • Katso-användarnamnet skapades i samband med initialiseringen
  • Du väljer själv det fasta lösenordet och huvudanvändarens Katso-lösenord
  • Skriv ut lösenordslistan med respektive funktion i tjänsten.

Du behöver ett användarnamn, ett fast lösenord och en engångslösenordslista när du loggar in i servicetjänsterna och webbtjänsten Katso. Du behöver huvudanvändarens lösenord endast för organisationens interna Katso-hantering (organisationens andra koder, auktoriseringar och ändringar av basuppgifterna).

I användarmanualen finns det ett exempelfall om aktiveringen av en initialiserad Katso-kod (pdf). Du behöver en skrivare om du vill skriva ut engångslösenordslistan eller alternativt kan du kopiera listan i en fil såsom det beskrivs i användarens manual (https://yritys.tunnistus.fi).