(Testi)

 

Ibruktagning av koden och/eller lösenord - Hjälp (1/2)

Om du autentiserar dig kan du öppna låsta koder, skriva ut och aktivera en ny engångslösenordslista eller få åtkomst till en glömd kod.