(Testi)

 

Skapa huvudanvändarens kod

Här kan du skapa en huvudanvändare för din organisation. Huvudanvändaren behöver ha firmateckningsrätt.

Koden för organisationens huvudanvändare skapas i följande ordning:

  1. Verifiering av huvudanvändarens identitet
  2. Acceptera tjänstens regler
  3. Ange organisationens basuppgifter
  4. Lösenorden skapas
  5. Listan över engångslösenorden skapas och skrivs ut
  6. Bekräfta sammandraget
  7. Bekräftelse om att koden skapades

Huvudanvändarens kod skapas så här:

  • Du får ett Katso-användarnamn när du skapar koden
  • Du väljer själv det fasta lösenordet och huvudanvändarens lösenord
  • Du skriver själv ut listan över engångslösenord då du skapar koden.

Du behöver ett användarnamn, ett fast lösenord och en engångslösenordslista när du loggar in i servicetjänsterna och webbtjänsten Katso. Huvudanvändarens lösenord behöver du endast för organisationens interna Katso-hantering (organisationens andra koder, auktoriseringar och ändringar av basuppgifterna).

I Katso-användarmanualen finns det ett exempelfall om skapandet av huvudanvändarens kod (pdf). Du behöver en skrivare för faserna 5 och 6 eller alternativt kan du kopiera engångslösenordslistan i en fil såsom det beskrivs i användarens manual (https://yritys.tunnistus.fi).