(Testi)

 

Certifiering av en underkod till en Katso-kod

Med denna funktion kan du certifiera Katso-underkoden till en Katso-kod. I samband med certifieringen ansluts din personbeteckning som en del av Katso-koden och du kan använda koden mera avancerat. Katso-underkodens auktoriseringar ansluts som en del av Katso-koden.

Katso-underkoden certifieras till en Katso-kod i följande ordning:

 1. Verifiering av identiteten
 2. Acceptera tjänstens regler
 3. Logga in med underkoden
 4. Kontrollera kodens basuppgifter
 5. Det fasta lösenordet skapas
 6. Skapa och skriv ut listan över engångslösenorden
 7. Bekräfta sammandraget
 8. Bekräfta certifieringen

Katso-koden består av tre delar:

 • Katso-användarnamn
 • Välj det fasta lösenordet själv
 • Skriv ut lösenordslistan med respektive funktion i tjänsten.

Du behöver ett användarnamn, ett fast lösenord och en engångslösenordslista när du loggar in i servicetjänsterna och webbtjänsten Katso.

I användarmanualen finns det ett exempelfall om certifieringen av en Katso-underkod till en Katso-kod (pdf). Du behöver en skrivare för faserna 6 och 7 eller alternativt kan du kopiera engångslösenordslistan i en fil såsom det beskrivs i användarens manual (https://yritys.tunnistus.fi).