(Testi)

 

Överföring av huvudanvändarens behörighet

Med denna funktion kan du ansöka om överföring av huvudanvändarens behörighet från den nuvarande huvudanvändaren till dig själv. För att utföra funktionen behöver du den nuvarande huvudanvändarens personbeteckning.

Huvudanvändarens behörighet överförs i följande ordning:

  1. Verifiering av den nya huvudanvändarens identitet
  2. Acceptera tjänstens regler
  3. Ange basuppgifterna
  4. Lösenorden skapas
  5. Skapa och skriv ut listan över engångslösenorden
  6. Acceptera sammandraget
  7. Bekräfta överföringen

Huvudanvändarens kod skapas så här:

  • Katso-användarnamnet skapas i samband med överföringen
  • Du väljer själv det fasta lösenordet och huvudanvändarens lösenord
  • Du skriver själv ut listan över engångslösenord då du skapar koden.

Om du redan har en Katso-kod, ansluts huvudanvändarens behörighet till den existerande koden och du behöver endast ange huvudanvändarens lösenord.

Du behöver ett användarnamn, ett fast lösenord och en engångslösenordslista när du loggar in i servicetjänsterna och webbtjänsten Katso. Du behöver huvudanvändarens lösenord endast för organisationens interna Katso-hantering (organisationens andra koder, auktoriseringar och ändringar av basuppgifterna).